Vijf manieren om voordeel te halen uit je CSRD-rapport

Minstens 42% van alle Belgische werknemers werkt in een bedrijf dat rechtstreeks onder de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive valt. Meer dan 2500 bedrijven moeten door deze Europese richtlijn vanaf 2025 jaarlijks een duurzaamheidsrapport publiceren: een grote uitdaging die het bedrijfsleven tijd, energie en geld zal kosten. Maar hoe kan je de CSRD aanwenden om er voordeel uit te halen? Ontdek hier vijf manieren om dat te doen.

CSRD algemeen

Wat is de CSRD?

Wat?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn rond duurzaamheids­rapportering die sinds begin 2023 van kracht is. Ze legt een rapporterings­verplichting op aan alle grote bedrijven in heel Europa.

Door wie?

Het finale voorstel voor de CSRD werd eind 2022 gelanceerd door de Europese Commissie. De bijhorende ‘European Sustainability Reporting Standards’ (ESRS) worden samengesteld door EFRAG, de European Financial Reporting Advisory Group die de Europese Commissie ook adviseert rond de financiële rapporterings­standaarden en de internationale afstemming hierover.

Voor wie?

Zo’n 50.000 Europese bedrijven zijn onder de CSRD verplicht om te rapporteren. De verwachtingen die aan de grotere bedrijven worden opgelegd, zullen ook op heel wat kleine en middelgrote bedrijven een impact hebben. De CSRD zal dus de volledige Europese economie beïnvloeden, te beginnen met de grote bedrijven.

Waarom?

De EU wil bedrijven sturen richting duurzame activiteiten en investeringen. Alleen zo kan Europa tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De CSRD zal zorgen voor meer transparantie over de impacts van bedrijven op mens en planeet en hun roadmaps om klimaatneutraal te worden. Zo krijgen investeerders een betere kijk op de duurzaamheids­prestaties en de klimaatgebonden kwetsbaarheid van bedrijven, wat hun investerings­beslissingen zal beïnvloeden. Door de CSRD wordt ook de strijd tegen greenwashing opgevoerd.

Wanneer?

In 2025 moeten beursgenoteerde bedrijven en bedrijven van openbaar belang al rapporteren over boekjaar 2024. De andere grote bedrijven, de grootste groep, moeten in 2026 rapporteren over boekjaar 2025. Dat wil zeggen dat eind 2024 alles klaar moet staan om alle KPI’s een jaarrond te kunnen meten.

Wil je je nog verder verdiepen in de CSRD? In dit artikel geven we je alle nodige info mee!

Onze vijf tips

1. Krijg zicht op je klimaat­risico’s

Wereldwijd wordt de klimaat­opwarming steeds duidelijker en ook in Europa is dat het geval. Onderstaande klimaatbarcode toont bijvoorbeeld glashelder hoe de temperaturen in de stad Brussel stegen tussen 1850 – het begin van de temperatuur­metingen – en 2023 (Show Your Stripes). Hoe donkerder het rood, hoe hoger de afwijking ten opzichte van de gemiddelde temperatuur over diezelfde periode.

Wat veel bedrijven over het hoofd zien, is dat de impact van de klimaat­­verandering in Europa niet alleen materiële schade en menselijk leed, maar ook economische verliezen zal veroorzaken. Zo zorgden extreme weersomstandigheden in de Europese Unie tussen 1980 en 2022 voor een financieel verlies van maar liefst 650 miljard euro (European Environment Agency). De oorzaken zijn velerlei: langdurende droogte die zorgt voor mislukte oogsten en een tekort aan grondstoffen in de agrifoodsector, bosbranden die infrastructuur beschadigen, overstromingen die cruciale toeleverings­ketens verstoren … Alle modellen wijzen erop dat deze extreme omstandigheden in de komende jaren alleen maar vaker zullen voorkomen.

Toch zijn heel wat bedrijven nog niet voorbereid op de klimaatrisico’s, zo tonen studies aan. De helft van de bedrijven wereldwijd maakt bijvoorbeeld geen gebruik van bedrijfs­informatie over duurzaamheid. Bijna een derde van alle bedrijven neemt klimaatrisico’s niet mee in zijn algemene risicoanalyse. En bij 37% van de bedrijven krijgt de directie zelfs nooit rapporten te zien waarin klimaat­gerelateerde risico’s aangekaart worden.

Duurzaamheids­­rapportering volgens de CSRD zal je helpen om een goed zicht te krijgen op 1) je eigen impacts op klimaat en omgekeerd 2) de risico’s die de klimaatverandering mogelijk inhoudt voor je business. Hoe? De CSRD verplicht je een dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren die je hier inzicht in zal geven. Hier lees je meer over wat zo’n materialiteits­­analyse precies inhoudt. Die analyse gaat overigens verder dan klimaat alleen, maar omvat alle mogelijke onderwerpen die onder ESG (environment, social & governance) vallen.

2. Bind klanten en investeerders aan je bedrijf

Er is nog een evolutie aan de gang: klanten en consumenten zetten steeds meer druk op bedrijven om duurzamer te worden en transparant te zijn. Bedrijven worden vandaag overspoeld door vragen naar de CO2-voetafdruk van het bedrijf, de herkomst van grondstoffen, mogelijke schendingen van mensenrechten bij de activiteiten of concrete certificaten die bv. een goede governance aantonen.

De reden dat jouw B2B-klanten op zoek zijn naar deze data, is vaak omdat ze zelf een duurzaamheids­­rapport moeten publiceren. De CSRD zet dus een domino-effect in gang doorheen de economische ketens. Wil je je klanten blijven bedienen, dan hoort een jaarlijks duurzaamheidsrapport erbij. Je kan je als onderneming niet meer veroorloven om onduidelijk te blijven over je impact op de klimaat­verandering en je plannen om die impact te managen.

Hetzelfde geldt voor banken en investeerders: zij denken tegenwoordig twee keer na vooraleer ze beslissingen nemen over leningen, krediet­verstrekkingen en investeringen. Ze willen inkijk in belangrijke en gecontroleerde data over ESG bij bedrijven.

Bron: EEA

De CSRD helpt je om voor je klanten en financiële partners cruciale KPI’s volgens het juiste proces te meten en erover te rapporteren volgens de regels van de kunst. Lees hier hoe we Vandemoortele Group stap voor stap begeleiden in hun CSRD-traject.

3. Maak je klaar voor de klimaat­neutrale economie van de toekomst

In de CSRD vind je een duidelijk kader om de noodzakelijke fundamentele shifts door te voeren. Die veranderingen helpen om je bedrijf doorheen de klimaattransitie, die momenteel volop bezig is, te loodsen. De CSRD helpt niet alleen om je impact op planeet en samenleving en vice versa onder ogen te zien. Het is ook een strategisch hulpmiddel om de risico’s en opportuniteiten in de samenleving van morgen vandaag al proactief te integreren in je bedrijfsstrategie.

Om klaar te zijn voor de toekomst, ontwikkel je best een volwaardige ESG-roadmap, met duidelijke targets en KPI’s per materieel topic. Die roadmap is de way forward voor je bedrijf, je ESG-kompas voor de komende jaren. Voor elk materieel topic stel je ook policies en actieplannen op en je rapporteert jaarlijks over je voortgang in je duurzaamheidsverslag. Lees hier hoe we het aanpakten voor Reynaers Group.

4. ESG-governance troef, meten is weten

De CSRD stuurt aan op een duidelijke governance-structuur die je helpt om daadkrachtige beslissingen te nemen als het over klimaat en andere duurzaamheids­topics gaat. Vanuit je CSRD-gapanalyse bouw je een overzichtelijke organisatie­structuur uit met prioritaire tracks, data-owners, rapporteringslijnen naar het management enzovoort.

Een ander aandachts­punt dat de CSRD met zich meebrengt, is het datamanagement. Hoe zorg je ervoor dat je zowel in het domein van milieu, als dat van goed bestuur én inzake de sociale standaarden over kwaliteitsvolle data beschikt? Op welke manier garandeer je dat die data correct en efficiënt worden gemeten, bijgehouden en gerapporteerd? Welke ERP-systemen of software gebruik je daarvoor? Zo veel zorg als je vandaag in je financiële data steekt, zo veel zorg moet er ook naar de verzameling, analyse en rapportering van je duurzaamheids­data gaan.

De CSRD geeft je een onmiddellijke motivatie om je ESG-data op te waarderen naar het niveau van je financiële databeheer. Een enorme uitdaging, maar eens je zover bent, beschik je over cruciale informatie die je kan inzetten voor de groei van je bedrijf.

Bron: Europese Unie

5. Engageer je team

De uitdaging van de CSRD is groot, zoveel is duidelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat dit geen opgave blijft voor alleen de duurzaamheidsmanager? Hoe activeer je elke werknemer, doorheen de verschillende geledingen van het bedrijf, in verschillende vestigingen in diverse landen, over verschillende culturen heen en in verschillende talen, om met de duurzame roadmap van het bedrijf aan de slag te gaan?

Je rapport vormt een prima uitgangspunt om interne activatie rond duurzaamheid op te zetten. Daarover lees je in een volgende nieuwsbrief alles!

Namen jij en je bedrijf al de eerste stappen richting CSRD-compliance of ben je overweldigd door de veelheid aan nieuwe bepalingen? Laat je begeleiden door Pantarein voor je CSRD-traject. Neem contact op via mail@pantarein.be.