Dubbele materialiteitsanalyse: zo pak je het aan

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publiceert dit najaar een leidraad voor de materialiteitsanalyse – een belangrijk concept in de verplichte duurzaamheidsrapportering onder de CSRD. Wat moet je weten?

Dubbele materialiteit
CSRD algemeen

Wat is dubbele materialiteit?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote bedrijven binnenkort om hun duurzaamheidsrapport te baseren op het principe van dubbele materialiteit. Maar hoe begin je daaraan? EFRAG publiceerde deze zomer de technische rapporteringsstandaarden (de zogenaamde ESRS) die de verplichte disclosures van de CSRD concreet maken per thema. De aanpak van de dubbele materialiteitsanalyse wordt daarin niet in detail beschreven. Het is aan de ondernemingen om hier een aanpak voor uit te werken en die te documenteren in het duurzaamheidsrapport.

Met een guidance document van 50 pagina’s – richtinggevend, niet verplicht - schiet EFRAG rapporteringsplichtige ondernemingen te hulp. Maar wat is nu de essentie van die leidraad?

Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit houdt rekening met twee perspectieven: de impact van het bedrijf op mens en milieu (impactmaterialiteit) – ook wel ‘inside-out’ perspectief genoemd - en de impact van duurzaamheidsthema’s op de cashflow en de waarde van het bedrijf (financiële materialiteit) – ook wel ‘outside-in’ perspectief genoemd. Die twee perspectieven samen bepalen of een topic ‘materieel’ is voor een onderneming. Een topic kan vanuit één van de perspectieven materieel zijn, of vanuit beide. Wanneer we de impactmaterialiteit van een topic onderzoeken, brengen we de impacts in kaart; bij financiële materialiteit gaat het om risico’s en opportuniteiten.

Impactmaterialiteit en financiële materialiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Zo zal een chemisch bedrijf een aandeel hebben in de klimaatopwarming met zijn CO2-emissies (impact), en tegelijk financiële gevolgen ondervinden: kosten voor het implementeren van nieuwe, duurzame technologieën, een stijgende CO2-kost en op lange termijn zelfs reputatieschade als het bedrijf er niet in slaagt om klimaatneutraal te worden. Dit zijn allemaal potentiële risico’s. Slaagt het bedrijf erin zich te transformeren en bijvoorbeeld over te schakelen op hernieuwbare energie, aan carbon capture te doen, sneller klimaatneutraal te worden dan concurrenten, dan kan dit een opportuniteit inhouden.

Waarom je materialiteitsonderzoek goed overdenken?

Je materialiteitsanalyse is om verschillende redenen een heel bepalende stap:

  • Het is een verplichte stap in het kader van de CSRD.
  • De ESRS verplichten je om je materialiteitsonderzoek te documenteren in je rapport. Je moet dit hele proces dus op een gedegen manier aanpakken.
  • Het materialiteitsonderzoek wordt een van de focuspunten van de verplichte audit (waarbij een ESG-auditeur onderzoekt of de informatie in het verslag voldoet aan de bepalingen van de CSRD).

Maar het gaat hier om meer dan box ticking. De materialiteitsanalyse legt de basis voor je ESG-strategie, en is dus noodzakelijk om de shift te kunnen maken en waarde te kunnen blijven creëren in een toekomst waarin duurzaamheid centraal zal staan.

De EFRAG-aanpak

EFRAG stelt in zijn draft guidance document dit stappenplan voor:

  1. Verwerf inzicht in je context en definieer hoe je je stakeholders gaat engageren. Als eerste stap breng je de context in kaart die je bedrijf typeert. Analyseer onder andere de activiteiten van je bedrijf of groep, je strategie en businessmodel en het wetgevende landschap dat een impact heeft op je bedrijf. Breng ook je waardeketen en je businessrelaties in kaart en bepaal waar de grenzen liggen voor je rapportering. Definieer in deze fase ook welke stakeholders je gaat betrekken en hoe je dat wilt doen.
  1. Stel een lijst op met potentiële materiële topics en IRO’s (impacts, risico’s en opportuniteiten). Dat doet je aan de hand van de ESRS, aangevuld met bedrijfseigen info zoals je due diligence-proces, sectorale benchmarks, input van je stakeholders ... Globaal gesproken kan je kiezen uit een ‘top-down’ aanpak – vertrekkende van topics en vandaaruit de IRO’s bepalen - of een ‘bottom-up’ aanpak – vertrekkende van de IRO’s en van daaruit de topics bepalen.
  1. Onderzoek de dubbele materialiteit. Pas de twee perspectieven - impactmaterialiteit en financiële materialiteit - toe op elk topic/IRO in de lijst om te bepalen of een topic dan wel een IRO materieel is. Je voert dit onderzoek aan de hand van objectieve criteria (schaal, scope, remedieerbaarheid, waarschijnlijkheid) – samen met je stakeholders. Alle potentiële materiële topics passeren hierbij de revue. Opgelet: je stakeholders verschillen voor beide vormen van materialiteit. Voor impactmaterialiteit zijn bijvoorbeeld je medewerkers, omwonenden en je klanten relevant; voor financiële materialiteit betrek je banken, financiële experts en de collega’s van het ERM- of risk-departement.
  1. Rapporteer. Naast de gevolgde aanpak, beschrijf je ook alle materiële topics en IRO’s in je duurzaamheidsrapport.

Het EFRAG-document beschrijft deze stappen meer in detail, maar het stappenplan hierboven is wel de essentie. In de praktijk werken we bij Pantarein steeds een aanpak uit die deze principes volgt, maar wel vrijheid inbouwt rekening houdend met de eigenheid van een bedrijf.

Heel belangrijk bij het uitstippelen van een aanpak op maat is ook de maturiteit van een bedrijf: is het de eerste keer dat een organisatie materialiteit gaat onderzoeken, of is er al een jarenlange opgebouwde ervaring met stakeholderprocessen?

Materialiteit is vooral ook een kwestie van jaar na jaar je strategie verder verfijnen en diepgaandere inzichten verwerven, in welke topics en bezorgdheden er leven bij je stakeholders, of in welke nieuwe risico’s of opportuniteiten zich stellen ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Wanneer herhalen?

Een update van je materialiteitsonderzoek is nodig bij een wijziging in je organisatie (bijvoorbeeld een overname) of door een externe factor (zoals een shift in de verwachtingen van klanten).

EFRAG raadt aan om elke twee à drie jaar een nieuwe materialiteitsanalyse uit te voeren en tussendoor de vinger aan de pols te houden. Dat doe je bijvoorbeeld door enkele key stakeholders te interviewen om zo de dynamiek van de materialiteit te volgen en nieuwe topics te detecteren.

Stakeholderengagement als voorwaarde

Het mag duidelijk zijn: het hele proces om materialiteit te bepalen, vereist betrokkenheid van je stakeholders. EFRAG legt geen specifieke methodes voor stakeholderonderzoek op. Wel zijn er enkele beproefde methodes waaruit je kunt kiezen, zoals online surveys, interviews, focusgroepen, het gebruik van data van of gesprekken met proxies als je de doelgroep zelf moeilijk kunt bereiken, enzovoort.

Stakeholderbetrokkenheid bouw je best op doorheen je ESG-traject. Je kan starten met je stakeholders te informeren over je aanpak en ze te interviewen tijdens je materialiteitsonderzoek. In een volgende fase is participatie misschien mogelijk, bv. door stakeholders een focusgroep te laten voorzitten. Onze ervaring is dat stakeholders het erg waarderen als ze betrokken worden bij de strategieontwikkeling van je bedrijf. Als je een materialiteitsonderzoek goed aanpakt, bouw je dus tegelijk aan stevige stakeholderrelaties.

Een materialiteitsonderzoek goed uitvoeren is een kunst. Op zoek naar begeleiding bij je materialiteitsanalyse? Onze experts staan voor je klaar!