Ons

 

aanbod

De Europese duurzaamheidsagenda brengt uitdagingen en opportuniteiten met zich mee voor ondernemingen. Met deze diensten helpen we je om waarde te creëren in een wereld waarin duurzaam-heid centraal staat.

Duurzaam­heids­­strategie

Jouw bedrijf doet vast al allerlei inspanningen rond milieu, duurzame hr en goed bestuur. Wij helpen om de stap te zetten van stand-alone acties naar een volwaardige ESG-strategie.  Die duidelijke ‘way forward’, met meetbare doelen en indicatoren, zorgt voor ambitie én focus. Hij vormt ook het fundament voor alle volgende stappen in je duurzame traject.

Wij helpen je met

Klimaat­Transitie

Broeikasgasemissies zijn de nummer één impact die je onderneming nu moet aanpakken.  Met onze gespecialiseerde diensten word je stap voor stap een klimaatneutraal bedrijf.

Wij helpen je met

Duurzaam­heids­rapportering

Een duurzaamheids­rapport wordt vanaf 2024 verplicht voor alle beursgenoteerde en grote bedrijven. Wij helpen je om stap voor stap compliant te worden en ontwikkelen een helder en goed onderbouwd duurzaamheids­rapport, dat er ook nog eens mooi uitziet.

Wij helpen je met

ESG-Implementatie

Je ESG-strategie handen en voeten geven, dat doe je met nieuwe businessmodellen, actieprogramma’s en de juiste governance.

Wij helpen je met

Activatie en
Communi­catie

Je duurzaamheids­strategie kan pas beginnen leven als je ze op een engagerende manier uitdraagt. Wij helpen je met kennisopbouw en activatie binnen je organisatie, en we tekenen een gerichte strategie uit om overtuigend naar externe stakeholders te communiceren.

Wij helpen je met