Reynaers Group: op weg naar constructieve duurzaamheid

Reynaers Group, specialist in de ontwikkeling van architecturale toepassingen in aluminium en staal, bouwt aan een duurzame toekomst. Pantarein begeleidde het bedrijf bij een volledig duurzaamheidstraject – van de actualisatie van de ESG-strategie tot de uitwerking van het duurzaamheidsverslag.

Onze klant

Reynaers Group

Onze uitdaging

Een ESG-roadmap opstellen, in lijn met de verwachtingen vanuit de CSRD en de strategie van het bedrijf

Onze oplossing

Op basis van stakeholderbevragingen, desktop research en een materialiteitsanalyse en nieuwe ESG-strategie ontwikkelen en deze capteren in een duurzaamheids-rapport dat stappen zet richting CSRD-compliance

Wereldspeler

Reynaers Group, actief in meer dan 70 landen wereldwijd, is een toonaangevende specialist in architecturale aluminium- en staaltoepassingen en overkoepelt twee merken: Reynaers Aluminium en Forster. De groep focust al enkele jaren op duurzame producten, eco-design en energie-efficiënte oplossingen. Die duurzame inspanningen worden beloond: zo won Reynaers in 2023 nog de Voka Award voor Duurzaam Ondernemen.

Toch is er nog méér nodig. De bouwsector staat immers onder zware maatschappelijke druk om zijn voetafdruk te verkleinen en om transparant over zijn (positieve en negatieve) impact te communiceren. Bovendien valt Reynaers Group onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Europese richtlijn die duurzaam ondernemen verplicht maakt voor alle Europese grote bedrijven.

Samen naar een duurzame strategie

Om verdere stappen te zetten, ging Reynaers Group met Pantarein in zee. Samen werkten we een volledig nieuwe ESG-strategie uit. Die is gebaseerd op een grondige materialiteitsanalyse, in lijn met de principes van de CSRD en in samenwerking met alle belangrijke interne en externe stakeholders. Zo konden we de duurzaamheidsgerelateerde impacts, risico’s en opportuniteiten van de groep bepalen.

De materialiteitsanalyse mondde uit in een strategie met 3 pijlers (Planet, People en Society) en 9 impactdomeinen: klimaat, duurzaam materialengebruik, duurzaam bouwen, levenslang leren, veiligheid en gezondheid, positieve werkcultuur, ethisch handelen, duurzame waardeketen en transparantie. Voor elk impactdomein bepaalden we vervolgens concrete targets en KPI’s. De voorgestelde targets werden besproken tijdens thematische werksessies met de technische experts van Reynaers. Op die manier zorgden we intern ook voor een breed draagvlak voor ESG.

“Dankzij dit traject focussen we ons voortaan niet alleen op onze eigen activiteiten, maar op die van onze ganse waardeketen. Het traject met Pantarein legde dit en andere aandachtspunten bloot. Hun expertise in CSRD en ESRS hebben we nodig om scherp te blijven in de uitdagende ESG-context van vandaag.”

Ken Wright, Corporate Sustainability Program Manager bij Reynaers Group

Stapsgewijs richting CSRD

Na de opmaak van de nieuwe CSR-strategie werken we nu een geïntegreerd duurzaamheidsverslag uit. Daarin zal Reynaers transparant rapporteren over de nieuwe strategie en impactdomeinen, de gestelde targets en de reeds behaalde resultaten.

De komende jaren zal Reynaers steeds meer stappen zetten om CSRD-compliant te worden. Om dat mogelijk te maken, tekenen we nu al een roadmap uit: we zetten de nodige datastromen op en werken relevante policy’s uit.

In de nabije toekomst begeleiden we Reynaers Group ook bij een due diligence-traject: daarbij zullen we mogelijke risico’s van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu identificeren, zodat Reynaers een werkinstrument in handen heeft om negatieve effecten te voorkomen, beperken of herstellen.