Campagne voor veilig scheepvaartverkeer

Het Scheldegebied is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. We werkten voor het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) een sensibiliseringscampagne uit waarmee we inzetten op veilig scheepvaartverkeer. Get on board!

Onze klant

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

Onze uitdaging

Vaarweggebruikers sensibiliseren over veilig varen op de Westerschelde

Onze oplossing

Een sprekende campagne voor én over het doelpubliek

Veilig en vlot scheepvaartverkeer

Elke dag varen duizenden zee- en binnenschepen door het Scheldegebied. Nochtans is het geen sinecure om een schip veilig door de wateren te gidsen. Verschillende types vaartuigen kruisen elkaar op weg naar meerdere havens van wereldformaat, er is heel wat regelgeving en er zijn twee voertalen en grote getijdenverschillen …

Via het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) beheren Vlaamse en Nederlandse autoriteiten samen het Scheldegebied. Wij werkten voor hen een uitgebreide sensibiliseringscampagne uit die bij de vaarweggebruikers het bewustzijn vergroot over wat (veilig) varen op het Scheldegebied met zich meebrengt. Het is een campagne geworden die inzet op zowel bewustwording als gedragsverandering, twee typisch belangrijke uitkomsten van duurzaamheidscommunicatie. En dus helemaal een kolfje naar Pantareins hand.

Communicatieaanpak en hero video

Communicatieaanpak

Binnenvaart en zeevaart kruisen elkaar in het Scheldegebied. Dat betekent dat er verschillende stakeholders zijn, met elk hun eigen belangen en wensen. Tijdens een workshop met onder andere de loodsen, de mobiele verkeersleiders en verantwoordelijken van de binnenvaart kwamen we tot een shortlist van onderwerpen die in de sensibiliseringscampagne aan bod moesten komen.

Daarna konden we de communicatiemix samenstellen. We opteerden voor een gelaagde campagne, volgens het principe van het 3H-model: hero-, hub- en help content. De kern van de campagne bestaat uit een mooie hero video en een complete landingspagina; ondersteund door heel wat andere communicaties. Die hub- en helpcontent trekken bezoekers naar de hero content en geven de nodige achtergrondinfo voor wie dat nodig heeft.

Om de doelgroep van vaarweggebruikers, en specifiek de zeevaart en binnenvaart, te bereiken nodigden we pers, partners en stakeholders uit om de ‘Get on board’-campagne intern en extern te delen. Met succes: de campagne werd goed ontvangen, ruim verspreid en opgepikt door verschillende media.

Get on board!

De spil van de campagne bestaat uit een hero video waarbij een rivierloods, als vertegenwoordiger van de zeevaart, en een binnenvaartschipper samen aan boord gaan. Zo varen ze voor een keer niet langs elkaar, maar naast elkaar. Het schouwtoneel van een mooi gesprek, doorspekt met de cruciale elementen van een goede reisvoorbereiding op de Schelde.

De landingspagina van de campagne combineert alle assets. Zo herhaalt een illustratieve brochure de concrete tips aan alle vaarweggebruikers. Een sociale media-communicatiekit brengt dan weer partners en stakeholders mee aan boord en houdt de campagne ook een tijd na de lancering levend. Het geheel is een goede afwisseling van hub en help content, ter ondersteuning van de hero video. Met features in het online magazine Flows, de Provinciale Zeeuwse Courant, Het Nieuwsblad en De Stem kreeg deze campagne vanuit verschillende hoeken erg positieve reacties.

“Door de zeevaart en binnenvaart samen aan boord te brengen, slagen we met deze campagne in twee voorname objectieven: de regels voor een veilig verkeer op de Schelde in de kijker zetten, en wederzijds begrip installeren.”

Muriël Swartenbroekx
Communication consultant en projectmanager bij Pantarein

Lange samenwerking

Met deze campagne is Pantarein niet aan haar proefstuk toe. Onze kennis van klimaat en waterbeleid is bijzonder uitgebreid dankzij jarenlange samenwerkingen met het Sigmaplan, Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, Havenland, Sparc (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change), Port of Antwerp, Pidpa …

Het GNB ondersteunen we bovendien al sinds 2019 bij al haar communicatie. We begonnen die samenwerking met een duidelijke strategische oefening en positionering. In onze insight over het duurzaam narratief lees je welke ingrediënten er in zo’n strategisch document horen. Uit die overkoepelende strategie voor het GNB volgden al talloze artikels, een animatievideo, visuele voorstellingen van de jaarcijfers … Deze campagne is een logische vervolgstap om de opdracht van het GNB, namelijk de nautische keten in het Scheldegebied vlot te laten verlopen, verder uit te rollen.