Duurzaam narratief voor rapporten met een boodschap

Een CSRD-rapport publiceren is een grote uitdaging, maar net zozeer de ideale gelegenheid om de duurzame transformatie in je bedrijf op te starten of uit te breiden. Bekijk dat rapport dus niet als een af te vinken taak, maar als meerwaarde voor je organisatie. Het duurzame narratief is de basis om je strategie uit te dragen: de rode draad in je rapport en de kapstok om er na publicatie over te communiceren.

No items found.

Waarom een duurzaam narratief?

Met een duurzaam narratief vergroot je de impact van je rapport en laat je die investering dubbel renderen. Dankzij je duurzaam narratief bestaat er in je hele organisatie een strategie voor je duurzaamheidscommunicatie, gebaseerd op je rapport en dus vrij van greenwashing. Alleen maar goede redenen dus om na te denken over de communicatie in en rond je rapport!

Hoe doen we dat?

Nadat de targets en KPI’s gedefinieerd zijn aan de hand van de dubbele materialiteitsanalyse, gaan we aan de slag met het duurzaam narratief, oftewel de verhaallijn in het CSRD-rapport. Dat doen we in een workshop waarin we de duurzaamheidsdoelstellingen en bredere communicatiedoelen onder de loep nemen. Je betrekt dus best zowel je duurzaamheidsmanager als je communicatiemanager.

We stemmen af welke doelgroepen we willen bereiken: banken en investeerders? Klanten? Leveranciers? Toekomstige werknemers? En wat willen die mensen weten? De rode draad formuleren we aan de hand van de doelgroepen en communicatiedoelstellingen. Op basis van die verhaallijn selecteren we de mensen die we aan het woord laten en de projecten die we willen uitlichten. Komt er een quote van de directieleden of de mensen op de vloer? Spreken we over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie of over dat project rond voedselverspilling?

Door in deze vroege fase je duurzaam narratief vast te pinnen, houdt iedereen doorheen het traject de neus in dezelfde richting. Redacteurs en grafisch ontwerpers kunnen zo heel gericht aan het werk. De verhaallijn bepaalt net zozeer hoe we het rapport in de markt zetten bij publicatie. Het duurzaam narratief geeft ook de insteek voor de communicatie over het rapport: highlights, extra blogberichten … trekken meer lezers. Je duurzaamheidsstrategie is namelijk een knappe prestatie die je wijd mag uitdragen!

Enkele voorbeelden

Voedingsbedrijf Vandemoortele koos ervoor om zijn mensen centraal te zetten in het annual integrated report. Vandemoortele heeft takken in Europa, de Verenigde Staten en Azië en laat medewerkers uit verschillende landen en afdelingen aan het woord.

Oxfam Fair Trade zette dan weer projecten in de kijker in zijn duurzaamheidsverslag. De duurzame inspanningen van een wijncoöperatie in Chili bijvoorbeeld, of een gloednieuwe fairtrade suikerraffinaderij in Paraguay. En Vrije Universiteit Brussel koos een duidelijke rode draad in haar rapport en gehele communicatie: urban engagement.

“Met een duurzaam narratief zorg je voor een leesbaar rapport op mensenmaat en een basis voor greenwashing-vrije duurzaamheidscommunicatie.”

Jonas Kiesekoms
Head of Communication

Je eigen medewerkers op de kar doen springen

Een duurzame organisatie worden doe je niet alleen. Eens je je duurzaamheidsstrategie afgeklopt hebt, heb je natuurlijk de inzet van je medewerkers nodig. Hoe je hen motiveert om actief bij te dragen aan duurzaamheidsdoelen en KPI’s, lees je in een volgend artikel over interne activatie.

Zelf aan de slag met je duurzame narratief? Contacteer ons via mail@pantarein.be.