Vandemoortele

Vandemoortele neemt de volgende stap naar CSRD-compliance

In 2025 zal Vandemoortele zijn eerste CSRD-conforme verslag over het boekjaar 2024 publiceren. Het voorbije jaar hebben we samen met Vandemoortele weer grote stappen gezet richting CSRD-compliance, met een rapport dat opnieuw ook communicatief sterk is.

Onze klant

Vandemoortele

Onze uitdaging

De ESG-strategie en -rapportering van Vandemoortele in lijn brengen met de CSRD en evoluties in de maatschappij

Onze oplossing

Een gefaseerde aanpak over meerdere jaren – raising the bar

Dubbele materialiteitsanalyse en duurzaamheidsstrategie

Een dubbele materialiteitsanalyse is een essentiële stap richting CSRD-compliance. Met zo’n analyse identificeert een bedrijf de impact die zijn activiteiten hebben op mens en milieu in de hele waardeketen én welke ESG-risico’s en opportuniteiten belangrijk zijn om op de radar te houden. Daarnaast bepaalt deze analyse de scope van de duurzaamheidsverslaggeving.

Samen met Vandemoortele hebben we het afgelopen jaar hun materiële impacts, risico’s en opportuniteitenbepaald en de bestaande duurzaamheidsstrategie voor de komende jaren aangepast aan de resultaten van de dubbele materialiteitsanalyse. Onze analyse omvatte de volgende stappen:

  1. We brachten eerst de context van Vandemoortele in kaart. Onder andere de scope van hun waardeketen en de verschillende businessrelaties en stakeholders werden onder de loep genomen.
  2. Vervolgens identificeerden we mogelijke materiële impacts, risico’s en opportuniteiten (IRO’s). Dat gebeurde via een benchmark en deskresearch;
  3. Daarna bepaalden we de 'materiële' topics. Dat gebeurde met een meting van de IRO’s in samenspraak met de interne en externe stakeholders;
  4. Tot slot lieten we de definitieve lijst van materiële topics valideren door het management en de raad van bestuur.

De dubbele materialiteitsanalyse was een intensief proces dat heel wat nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie voor 2030. Zo werden nieuwe topics toegevoegd aan de strategie en kregen targets en strategische KPIs een update. De nieuwe duurzaamheidsstrategie 2030 werd voor het eerst gepubliceerd in het nieuwe duurzaamheidsrapport van Vandemoortele over het boekjaar 2023. Er volgt de komende periode ook uitgebreide communicatie over, zowel naar medewerkers als naar externe stakeholders. Pantarein stond Vandemoortele ook bij om de communicatiestrategie en -assets daarvoor uit te werken.

Rapportage 2023

Het rapport voldoet al aan zoveel mogelijk CSRD-rapportagevereisten. Ook voerde een externe partij dit jaar een limited assurance uit op de dubbele materialiteitsanalyse en de duurzaamheidsdata. Dat is een verplichte controle die wordt opgelegd om de objectiviteit en juistheid van duurzaamheidsrapporten te garanderen en de kwaliteit ervan naar hetzelfde niveau te brengen als de financiële jaarverslagen.

Het vereiste detailniveau van de CSRD bereiken, vergt veel werk en een gestructureerde benadering. Samen met onze klanten pakken we dit stap voor stap aan. Vandemoortele kiest ervoor om de lat elk jaar hoger te leggen. Sinds hun rapport van 2020 nam het bedrijf al verschillende stappen, wat het CSRD-traject behapbaar maakt. Het komende jaar zullen de laatste hiaten voor volledige compliance in 2024 worden gevuld.

“De ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategie voor 2030 was een intensief proces, dat interessante nieuwe inzichten heeft opgeleverd. We behielden onze belangrijkste aandachtspunten, maar we voegden ook enkele nieuwe accenten en prioriteiten toe.”

Marc Croonen
chief human resources, sustainability & communication