Soudal: build the future

Soudal, de bekende Belgische fabrikant van siliconen en lijmen, bouwt aan ESG en transparantie. De groep nam Pantarein onder de arm om samen richting CSRD-compliance te werken en duurzaamheid te implementeren in de bedrijfsvoering.

Onze klant

Soudal

Onze uitdaging

De duurzaamheidsstrategie verfijnen en samen richting een CSRD-compliant rapport werken

Onze oplossing

Impacts, risico’s en opportuniteiten identificeren via stakeholderbevragingen, een diepgaande CSRD-gap analyse uitvoeren en stappen zetten richting CSRD-compliance

Familiale multinational

Soudal, opgericht in 1966, is een wereldleider in afdichtingsmiddelen, lijmen en PU-schuimen. Het Belgische familiebedrijf staat bekend om zijn innovatie en bedient diverse sectoren zoals de bouw- en de automobielsector. Als vertrouwde naam geeft Soudal vorm aan industrieën door betrouwbare en milieuverantwoorde producten te leveren, die een sterke positieve impact hebben op energie-efficiënt bouwen en wonen.

Niettemin zijn specifieke ESG-inspanningen vereist. De chemische sector heeft enerzijds een negatieve reputatie op vlak van duurzaamheid en haar stakeholders eisen dan ook steeds meer transparantie. Ook de gangbare stoffen in Soudals producten hebben een niet te ontkennen impact op milieu. Anderzijds valt Soudal onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De rapporteringsplicht die daarbij komt kijken, bracht een integrale ESG-strategie voor het bedrijf in een stroomversnelling.

Verfijning strategie

Om verdere stappen te zetten in het duurzaamheidstraject was het noodzakelijk de huidige duurzaamheidsstrategie door te vertalen naar de noden en verplichtingen van vandaag de dag. Daartoe analyseerden we niet alleen de impacts, maar ook de risico’s en opportuniteiten die inherent zijn aan de activiteiten van Soudal. Dat deden we door een brede bevraging intern én extern. Van financiële instellingen tot klanten, de variëteit aan input van stakeholders hielp ons om een uitgebreide risico-opportuniteitsanalyse uit te voeren, een cruciaal deel van de dubbele materialiteitsoefening.

Om de Soudal-strategie meer richting te geven, werkten we vervolgens aan targets en kpi’s. In werkgroepen werd openlijk gediscussieerd over doelstellingen die in lijn liggen met de activiteiten van de onderneming én getuigen van ambitie. De uitkomst is een uitgebreide roadmap die de ‘Soudal way forward’ bepaalt.

"In samenwerking met Pantarein integreren we duurzaamheid strategisch in onze activiteiten, in lijn met de CSRD-verwachtingen. De uitkomsten van deze samenwerking helpen on sniet alleen om risico’s te beperken; ze zijn ook een pragmatische aanpak om op termijn duurzame waarde te genereren voor onze belanghebbenden."

Yves De Smet
Sustainability Manager bij Soudal

Waardecreatie door transparantie

Centraal in onze samenwerking staat het streven naar transparantie. Soudal erkent de dringende noodzaak voor bedrijven om open te communiceren over hun impact en heeft dit ethos dan ook omarmd. Samen werken we daarom nauwgezet aan een uitgebreid jaarlijks geïntegreerd rapport én eveneens aan de EcoVadis-score, de CO2-berekening en de EU Taxonomie. Zo willen we de huidige positie van Soudal binnen het speelveld voor duurzaam ondernemen bepalen en volledige transparantie naar de stakeholders garanderen.