Van materialiteitsanalyse naar duurzaamheidsstrategie en narratief

Van materialiteitsanalyse naar duurzaamheidsstrategie en narratief

Door een materialiteitsanalyse uit te voeren, heb je een duidelijk zicht op welke topics voor je bedrijf strategisch van belang zijn. Maar een lijst met ESG-topics is nog niet hetzelfde als een duurzaamheidsstrategie. Hoe vertaal je je materiële topics naar een ESG-roadmap? En hoe ontwikkel je een narratief dat mensen raakt? Bij Pantarein helpen we tientallen bedrijven met die strategische stappen.

Valt jouw bedrijf onder de CSRD, dan is de dubbele materialiteitsanalyse een noodzakelijke stap richting een compliant rapport. Maar daarnaast, of je nu verplicht bent een CSRD-rapport te publiceren of niet, vormen je materiële topics ook je kompas voor de toekomst. Wil je een duurzaamheidsstrategie - of bij uitbreiding bedrijfsstrategie - die je bedrijf klaarmaakt voor de klimaatneutrale economie van de toekomst, dan vormt de materialiteitsanalyse ook daar het fundament van. Ze levert immers onontbeerlijke informatie op over jouw impacts op mens en omgeving en de toekomstige gevolgen van bv. de klimaatverandering voor je sector en bedrijf.

Dubbele materialiteit

Stap 1: strategische speerpunten bepalen

Een goede ESG-of duurzaamheidsstrategie staat niet gelijk met een lijst van pakweg 15 materiële thema’s. Integendeel: wil je je bedrijf doelgericht verduurzamen, dan moet er focus zijn. Je hebt met andere woorden nood aan een overzichtelijke set van strategische speerpunten, voorzien van targets en KPI’s. Vanuit de materiële topics je focusdomeinen bepalen, is een strategische oefening waar je best het hele management bij betrekt. Tijdens een goed gemodereerde workshop selecteer je, met de materialiteitsmatrix als vertrekpunt, drie tot vijf thematische speerpunten op het gebied van ESG waarin je bedrijf straks het verschil wil maken voor stakeholders, medewerkers, de planeet en de bredere maatschappij, en evenzeer ten opzichte van de concurrentie. Afhankelijk van de activiteiten van je bedrijf kunnen bv. circulaire economie, gezonde voeding, fair trade, klimaatpositieve producten of services strategische speerpunten zijn. Essentieel is dat je bedrijf bereid is om voor deze strategische speerpunten een bepaald ambitieniveau na te streven. Dat er met andere woorden duidelijke en meetbare targets voor worden bepaald.

Stap 2: targetsetting

In een volgende stap ga je aan de slag om targets op te stellen voor elk van de speerpunten of focusdomeinen. Ook hier komt een deskundige begeleider van pas. Wij helpen je de stip aan de horizon te bepalen en focus te leggen: waar ligt het ambitieniveau van je concurrenten, korte- versus langetermijndoelen, haalbare en meetbare targets, ondersteunende en tussentijdse subtargets … Omdat klimaat voor bijna alle bedrijven materieel is, zullen CO2-reductietargets per definitie in de kern van je ESG-roadmap vervat zitten. Het overkoepelende target kan bijvoorbeeld zijn: je scope 1 en 2 emissies tegen 2030 reduceren met 40% en net zero uitstoot bereiken tegen 2050. Om die targets te behalen, zijn vaak subtargets met overeenkomstige KPI’s nodig, zoals de CO2-uitstoot van je transport, de hoeveelheid groene energie die je gebruikt en/of zelf opwekt, het aandeel aan grondstoffen met een lage CO2-voetafdruk enzovoort. Ook voor andere materiële topics leggen we in een proces van co-design de targets vast. Met het geheel aan strategische focusdomeinen, targets en KPI’s stellen wij jouw ESG-roadmap of duurzame way forward op.

Stap 3: een communicatieve strategie creëren

Je ESG-roadmap is je managementkompas voor je duurzame bedrijfstransitie. Toch vormt die roadmap, hoe cruciaal ook, bij Pantarein niet het eindpunt van het begeleidingstraject. Samen tekenen we de duurzame storyline van je bedrijf uit. Die communicatieve vertaling van je ESG-roadmap in woord en beeld vormt dé tool om je duurzaamheidsstrategie binnen en buiten je bedrijf uit te dragen.

Bij die communicatieve vertaling ga je best niet over één nacht ijs. Je moet namelijk goed waken over hoe je je duurzame boodschap verkondigt zonder je aan greenwashing te bezondigen. Europa bereidt daartoe momenteel nieuwe spelregels voor via de Green Claims Directive  die een duidelijk kader zal scheppen om greenwashing een halt toe te roepen. Bedrijven helpen met een engagerend en informatief duurzaamheidsnarratief, waarheidsgetrouw en onderbouwd, to the point, fris zonder misleidend te zijn: het vormt al jaren een van de USP’s van Pantarein.

Via interne activatie vermijd je dat ESG enkel op de agenda van het management blijft staan en zorg je ervoor dat alle medewerkers geëngageerd worden. In een van onze volgende blogartikels vertellen we hoe je aan de slag gaat met interne activatie.

Hoe verhoudt de duurzaamheidsstrategie zich tot je CSRD-rapport?

We behandelden in dit artikel vooral de strategische speerpunten en de ESG-roadmap. Belangrijk om te vermelden is dat, naast die strategische topics, er nog materiële topics zullen overblijven die geen deel uitmaken van je strategische roadmap. Ook voor die materiële topics zal je actie moeten ondernemen. Zo bepalen de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bv. dat je over policies en actieplannen moet beschikken voor elk materieel topic. En de ESRS komen ook met een uitgebreide lijst KPI’s die je verplicht moet opvolgen en rapporteren als ze materieel zijn voor jouw onderneming. Tal van die ‘CSRD-KPI’s’ zijn minder strategisch van aard. Denk hier aan het aantal medewerkers dat de onderneming heeft verlaten of het bedrag aan politieke bijdragen. Deze KPI’s moet je jaarlijks bijhouden, maar zullen minder resources en aandacht opeisen dan je strategische targets en KPI’s.

Voor CSRD-plichtige ondernemingen vormen de materiële topics ook het startpunt voor ESG-rapportering. Om jezelf op weg te zetten, voer je eerst een grondige gapanalyse uit. Die legt bloot op welke datapunten je al goed scoort en waar je nog een tandje moet bijsteken. Hoe je zo’n gapanalyse uitvoert, lees je in deze insight.

Hulp nodig bij het uitzetten van je ESG-roadmap, targetsetting of storyline? Onze experts staan voor je klaar: mail@pantarein.be.