VUB presenteert eerste ‘Verslag aan de samenleving’

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) typeert zichzelf als een urban engaged university die zich inzet voor een betere wereld. In haar eerste ‘Verslag aan de samenleving’ beschrijft de VUB hoe ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt op het vlak van duurzaamheid, welzijn en inclusie. Voor een duurzaamheidsverslag met een hoog betrokkenheidsgehalte is Pantarein de perfecte partner.

Onze klant

Vrije Universiteit Brussel

Onze uitdaging

Een duurzaamheidsverslag realiseren waarin niet alleen milieu en klimaat maar vooral ook de mens een hoofdrol speelt

Onze oplossing

Een transparant en toegankelijk verslag dat de inspanningen, resultaten en voornemens van de VUB beschrijft op het vlak van duurzaamheid, welzijn en gelijkheid

Grootstedelijke voortrekker

De VUB is een inclusieve en sterk geëngageerde universiteit in het hart van Brussel. Als urban engaged university koestert ze tegelijk haar Brusselse roots en haar diverse, internationale community. Dag na dag streeft de VUB naar duurzaam en inclusief onderwijs, en naar onderzoek met een positieve impact op de samenleving. De universiteit wil een voortrekker zijn op het vlak van duurzaam studeren, onderzoeken en ondernemen. De stappen die ze daarin zet, wil ze graag delen met de rest van de wereld.

Strategische basis

De VUB deed een beroep op ons om een transparant en toegankelijk duurzaamheidsverslag op te stellen waarin zowel mens als planeet centraal staan. We startten het proces met een analyse van de interne beleidslijnen en actieplannen van de VUB. De actieplannen rond duurzaamheid, welzijn en inclusie vormden onze belangrijkste focus. Op basis van onze grondige analyse schreven we in 2022 eerst een strategische brochure rond duurzaamheid. Daarin vertaalden we de beschikbare actieplannen naar een meer leesbare vorm en schetsten we de plaats van die plannen in het algemene VUB-beleid.

Uitgebreid rapport

Dit strategische vertrekpunt vormde vervolgens de basis voor een uitgebreide duurzaamheidsrapportering. We koppelden de bestaande KPI’s aan de interne actieplannen en stelden enkele extra KPI’s voor om de samenhang te verbeteren en de transparantie te verhogen. We voegden ook een overzichtelijke performances-tabel toe, die de historiek van de KPI’s duidelijk weergeeft. Omdat de Europese universiteiten in de toekomst mogelijk onder de CSRD zullen vallen, de Europese richtlijn die ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en klimaat, besteedden we extra aandacht aan de rapportering rond ethisch handelen en governance. Het geheel werd gekaderd binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Aantrekkelijk product

Pantarein verzorgde zowel de redactie als de vormgeving van het ‘Verslag aan de samenleving’. Op redactioneel vlak kozen we voor een vlot en toegankelijk taalgebruik dat een breed publiek aanspreekt. Qua lay-out opteerden we voor een aantrekkelijke opmaak die prima leesbaar is als online pdf, maar die ook in aanmerking komt om een beperkte oplage te van het verslag te laten drukken.

Omdat de Europese universiteiten in de toekomst mogelijk onder de CSRD-verplichting zullen vallen, hebben we al stappen in die richting gezet.

Rebecca Lefevere, Sustainability Manager VUB

Best Impact Sustainability Report

VUB’s ‘Verslag aan de samenleving’ viel intussen zelfs in de prijzen. In november 2023 werd het door een vakjury en het publiek op de Awards for Best Belgian Sustainability Reports gelauwerd. Deze prijsuitreiking werd georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.