Eerste duurzaamheidsrapport voor kmo Desmedt Labels

Etikettenproducent Desmedt wil als kmo een duurzame voortrekker zijn. In een transparant rapport deelt het bedrijf zijn impact(s), ambities en duurzaamheidsstrategie.

Onze klant

Desmedt Labels

Onze uitdaging

De eerste geïntegreerde duurzaamheidsstrategie van de klant mee vormgeven en uitdragen naar interne en externe stakeholders

Onze oplossing

Een eerlijk en transparant duurzaamheidsrapport dat stakeholders inkijk geeft in de impacts en ambities van Desmedt

Ambitieuze kmo

Familiebedrijf Desmedt maakt al vier generaties werk van ‘next generation labels’. Net als veel andere bedrijven krijgt de etikettenproducent de jongste jaren met nieuwe uitdagingen te maken: grondstoffenschaarste, stijgende energieprijzen, de noodzaak om minder CO2 uit te stoten … Duurzaam ondernemen is cruciaal om al die issues te tackelen. Daarom ontwikkelde Desmedt in 2022 met de hulp van Pantarein zijn allereerste overkoepelende duurzaamheidsstrategie. De ambitieuze kmo ging met Pantarein in zee om zijn Environmental, Social & Governance (ESG)-aanpak met de stakeholders te delen.

Aanpak

Prioriteiten bepalen

Om de nieuwe duurzaamheidsstrategie concreet te kunnen vormgeven, moest Desmedt eerst nagaan welke topics van materieel belang zijn voor het bedrijf. Die materialiteitsanalyse gebeurde in samenwerking met interne en externe stakeholders. Pantarein organiseerde een aantal interviews en een workshop met het management om alle relevante topics in kaart te brengen. Met een enquête bij werknemers, klanten, leveranciers en financiële partners gingen we vervolgens na welke topics belangrijk zijn voor de stakeholders.

Aan de hand van interviews met het management verzamelden we ook info over de initiatieven en acties van Desmedt in het kader van duurzaamheid. Kwalitatieve input vulden we aan met kwantitatieve data over de gekozen topics. Met al die informatie konden we vervolgens een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie opstellen. Die brengt de ESG-aanpak van Desmedt concreet in kaart. De strategie is gealigneerd met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Objectieve opvolging

De nieuwe duurzaamheidsstrategie maakt de ambities van Desmedt Labels concreet. De strategie steunt op drie hoofddoelen: Protect our planet’s natural resources, Create a motivating working environment for our people, en Contribute to a prosperous future. Elk hoofddoel is verder onderverdeeld in drie onderliggende engagementen. Aan elk engagement zijn kwantitatieve targets en mijlpalen gekoppeld, die worden opgevolgd via KPI’s. Op die manier kan Desmedt zijn ambities en realisaties helder en objectief in kaart brengen. De drie doelen en hun targets vormen het raamwerk voor het eerste duurzaamheidsrapport van Desmedt.

“Het was inspirerend om met het Desmedt-team samen te werken, omdat je voelt dat de intentie om rond duurzaamheid te werken bij hen vanuit een intrinsieke motivatie komt. Ze gaan voluit ‘beyond compliance’ en tonen hoe ook een kmo een duurzame strategie tot in de puntjes kan afleveren.”

Iris Penninckx, senior sustainability consultant bij Pantarein

Onze bijdrage

Eerlijke storytelling

Pantarein stond in voor de volledige begeleiding van de materialiteitsanalyse en de realisatie van het duurzaamheidsrapport: workshops, interviews, dataverzameling en -visualisatie, redactie en opmaak. Om het rapport zo breed mogelijk te kunnen verspreiden, gebeurde de uitwerking in het Engels. Praktijkcases en infografieken zorgen ervoor dat de publicatie de lezers aanspreekt, en dat de stakeholders zich erin herkennen. De komende jaren zal de gekozen strategie de basis blijven vormen voor eerlijke en consistente rapportering over duurzaamheid en ESG bij Desmedt.