Aanbevelingen voor een beter Vlaams biodiversiteitsbeleid

In het Natuurrapport 2023 beschrijft het INBO de vier grote uitdagingen waarmee het biodiversiteitsbeleid in Vlaanderen te kampen heeft. De onderzoekers definiëren barrières en reiken vervolgens overkoepelende ‘oplossingspaden’ aan om die uitdagingen aan te pakken en de doelen van de Europese Green Deal binnen bereik te houden. Pantarein legde mee het traject af en vertaalde de uitgebreide onderzoeksresultaten naar een inspirerend rapport met heldere infografieken.

Onze klant

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Onze uitdaging

Beleidsmakers en politici informeren over de uitdagingen van het biodiversiteitsbeleid en hen inspireren over de mogelijke oplossingspaden om dat beleid te verbeteren

Onze oplossing

Een syntheserapport dat uitblinkt in helderheid: een logische verhaallijn, vlot geschreven teksten gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, verhelderende infografieken en duidelijke takeaways in samenvattende teksten

Vlaams natuurbeleid binnen Europees kader

2020 was een scharnierjaar voor het Europese natuurbeleid. De Europese Commissie lanceerde een ambitieuze Green Deal, met belangrijke stappen om de biodiversiteits- en klimaatcrisis tegen 2030 en 2050 effectief aan te pakken. Dat heeft gevolgen voor alle Europese lidstaten, en dus ook voor Vlaanderen.

Het INBO rapporteert regelmatig over de toestand van de Vlaamse natuur en formuleert beleidsaanbevelingen voor de toekomst. In het Natuurrapport 2023 analyseert het instituut of Vlaanderen tegen 2030 de doelen uit de Europese Green Deal en de bijbehorende Biodiversiteitsstrategie kan halen. Het rapport reikt ook oplossingspaden aan om die doelen dichterbij te brengen. Het doel: alle stakeholders, en vooral beleidsmakers en politici, informeren en inspireren.

Pleidooi voor geïntegreerd beleid

Om de vele natuurgerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden, pleit het Natuurrapport 2023 voor een overkoepelende, geïntegreerde en transformatieve aanpak. In vier hoofdstukken komen evenveel belangrijke uitdagingen aan bod: droogte & overstromingen, klimaatverandering, natuurnetwerken en leefbare steden. De kern van het rapport bestaat uit zeven geïntegreerde ‘oplossingspaden’, die gemeenschappelijke barrières en oplossingen in kaart brengen.

Pantarein redigeerde het wetenschappelijke basisdocument tot een vlot leesbaar en inspirerend rapport. Om de kern van het verhaal snel en duidelijk over te brengen, voegden we per hoofdstuk een verhelderende infografiek toe en werkten we een beknopte samenvatting uit. Op deze manier beschikt het INBO over krachtige tools om zijn onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen over te dragen aan beleidsmakers, politici en geïnteresseerde burgers.

Het Natuurrapport 2023 was een nieuwe succesvolle samenwerking tussen het INBO en Pantarein. De voorbije jaren realiseerden we samen ook al enkele geslaagde natuurrapporten.

Het NARA-team beschikt over een schat aan wetenschappelijke informatie. Bij Pantarein vertalen we die content naar een bevattelijk verhaal, scanbare teksten en heldere infografieken: de beste manier om belangrijke beleidsaanbevelingen snel en duidelijk over te dragen


Iris Penninckx
Account manager en sustainability consultant bij Pantarein