ESG-rapportering voor kmo’s: een stand van zaken

Hoe bereid je je als kmo voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive? In deze insight lichten we toe wat je kan verwachten, zowel als beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde kmo.

March 6, 2024
CSRD algemeen

Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD verplicht ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheidsstrategie, -beleid én -prestaties. Hoe ze dat precies moeten doen, dat staat vast in de rapporteringsstandaarden of ESRS. De eerste set werd deze zomer uitgegeven en bestond uit twee transversale (‘cross-cutting’) standaarden (ESRS 1 en ESRS 2) en tien thematische standaarden over milieugerelateerde (E), sociale (S) en bestuurlijke (G) thema’s (de ‘topical sector-agnostische’ standaarden).

De volgende set omvat vereisten voor beursgenoteerde kmo’s. Die maken duidelijk hoe uitgebreid hun rapportering moet zijn. Voor niet-beursgenoteerde kmo’s voorziet EFRAG (de European Financial Reporting Advisory Group) rapporteringsaanbevelingen.

LSME: verplichte standaard voor beursgenoteerde kmo’s

De CSRD is van toepassing op alle beursgenoteerde ondernemingen, dus ook op beursgenoteerde kmo’s (listed SMEs; de rapporteringsstandaard wordt daarom afgekort tot LSME). Om te zorgen dat de rapporteringslast voor beursgenoteerde kmo’s in verhouding staat tot die van grotere spelers, ontwikkelt EFRAG voor hen aparte, ‘proportionele’ standaarden. Die zullen weliswaar sterk geënt zijn op de standaarden voor grote ondernemingen.


Wat mag je verwachten?

  • De architectuur van de LSME ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de standaarden voor grote ondernemingen: General Requirements (ESRS 1) en General Disclosures (ESRS 2), gevolgd door Environmental, Social en Governance Disclosures. De hoofdprincipes van de CSRD blijven daarmee overeind: de materialiteitsanalyse, het due diligence-beleid … blijven aan de basis liggen van de rapportering.
  • De standaarden zelf worden inhoudelijk wel ingekort: de materialiteitsanalyse mag beperkter worden uitgevoerd en bepaalde disclosure requirements worden samengenomen (policy’s, targets en actions zullen bijvoorbeeld samen worden gerapporteerd).
  • Verder daalt het aantal datapunten sterk – in de gedelegeerde handelingen voor grote ondernemingen staan er nog meer dan duizend. Een voorbeeld: voor beursgenoteerde kmo’s zou info zoals de financiële planning en resources achterwege mogen blijven, net als een inschatting over de eigen resilience.
  • Nog een interessante: er wordt extra guidance verwacht over hoe informatie moet worden weergegeven in het sustainability statement: in kwalitatieve of kwantitatieve vorm.

Timing

De standaarden voor beursgenoteerde kmo’s zullen als gedelegeerde handelingen worden gepubliceerd. EFRAG verwacht de standaard in januari 2024 te kunnen voorleggen voor een openbare raadpleging van vier maanden. In november 2024 zal dan EFRAG’s technisch advies aan de Europese Commissie kunnen volgen.

Vanaf boekjaar 2026 moeten beursgenoteerde kmo’s rapporteren in lijn met hun gedelegeerde handelingen, met een eventueel uitstel van twee jaar (dat moet worden verklaard).

Het gaat om een groep van een duizendtal ondernemingen over heel Europa. Micro-ondernemingen vallen hier niet onder.

VSME: vrijwillige standaard voor niet-beursgenoteerde kmo’s

Ook kmo’s die niet rechtstreeks onder de CSRD vallen, krijgen binnenkort de mogelijkheid om hun duurzame voortgang te etaleren via een compliant rapport. Voor die niet-beursgenoteerde kmo’s zullen er vrijwillige standaarden komen (voluntary standards for non-listed SMEs of VSME). Europa voorziet namelijk dat ook dergelijke organisaties heel wat ESG-vragen zullen moeten beantwoorden. Zo zullen ze informatie moeten aanleveren aan de grotere spelers tot wiens supply chain ze behoren of tot wiens geconsolideerde groep ze behoren.

Micro-ondernemingen uitgezonderd zullen zo’n 1,5 miljoen kmo’s deze standaarden kunnen gebruiken.

Timing

Aangezien het om vrijwillige standaarden gaat, is de doorlooptijd minder lang. EFRAG zal een draft versie van de standaard uitbrengen in de eerste maanden van 2024. Net als bij de VSME zal de LSME enkele maanden openstaan voor publieke consultatie en verwacht EFRAG in november 2024 haar standaard aan de Europese Commissie te kunnen presenteren.

Ben je zelf een kmo en raak je niet wijs uit de nakende rapporteringsverplichting? Onze experts helpen je graag verder. Neem gerust contact op via mail@pantarein.be.