3 trends in duurzaam­heids­rapportage

Bezig met de voorbereidingen van je duurzaamheidsverslag? Hou dan zeker de laatste trends en standaarden in de gaten. Zo lever je een rapport af met impact.

March 6, 2024
CSRD algemeen
Due Diligence

Technische criteria

Eind november maakte het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) de beste duurzaamheidsverslagen van 2022 bekend. Ook twee rapporten van onze hand vielen in de prijzen. Een fijne erkenning, want we legden de lat opnieuw hoog voor onze klanten en onszelf.

De duurzaamheidsrapporten van onze klanten blijken echte trendsetters. Maar wat zijn zoal de evoluties in de wereld van de duurzaamheidsrapportage? Voor de prijsuitreiking nam het IBR liefst 47 rapporten onder de loep. Ze spotten drie trends, volledig in lijn met de nieuwe Europese wetgeving rond rapportering:

1. Environment, social én governance

De kwaliteit van het governance-hoofdstuk is een belangrijk criterium waarmee rapporterende bedrijven met een hoge maturiteit zich onderscheiden van minder vergevorderde rapporteurs. Veel organisaties vergeten dat de 'G' in ESG voor 'governance' staat en dat dat een integraal onderdeel moet zijn van hun duurzaamheidsstrategie en -rapportage. Zeker in de toekomst. Want met de nieuwe Europese richtlijnen in aantocht (onder meer de Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive of CSDD) zal de rol van de raad van bestuur en het management op het gebied van duurzame waardecreatie toenemen, net als hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en rapportage. Betrokkenheid van het topniveau in je organisatie lijkt misschien een no-brainer, maar lang niet alle bedrijven zijn hier al formeel mee aan de slag gegaan.

De draft European Sustainability Reporting Standards (horend bij de CSRD, die sinds december vorig jaar van kracht is), alsook de nieuwe GRI-standaarden die op 1 januari 2023 ingingen, bieden een goed kader voor het governance-hoofdstuk in je rapport. Wat er zoal aan bod moet komen?

  • de structuur van de raad van bestuur en het managementteam, en hun rol en verantwoordelijkheden ten opzichte van ESG
  • genderdiversiteit in de directie en de toezichthoudende organen
  • hoe je bedrijf bij het toekennen van bonussen ESG-criteria in rekening brengt
  • de manier waarop je impacts en risico’s van je onderneming onderzoekt en daarover in dialoog gaat met je stakeholders (materialiteitsanalyse)
  • interne governance-regels en controlesystemen (zoals whistleblowing, een grievance-mechanisme of een code of conduct), zowel voor de eigen bedrijfsvoering als doorheen de supply chain (bijvoorbeeld met een supplier code of conduct)

Goed voorbeeld

In het geïntegreerd rapport van 2021 van Vandemoortele namen we al een uitvoerig governance-hoofdstuk op, omdat we anticipeerden op de nieuwe standaarden.

2. Een gebalanceerd verhaal

Een duurzaamheidsverslag is geen loutere goednieuwsshow. Dat besef dringt gelukkig steeds meer door in het bedrijfsleven. Meer en meer organisaties publiceren evenwichtigere verslagen en durven hun negatieve impacts, niet behaalde doelen en minder succesvolle verhalen te delen. Besef dat verduurzamen een proces is: echte duurzaamheid draait rond transparantie en de lat stelselmatig verhogen.

Transparante bedrijven zullen de komende jaren beter in staat zijn om hun reputatie te managen, zeker nu Europa ondernemingen ook verplicht om met targets, commitments en reële facts & figures over de brug te komen. Allerlei stakeholders, gaande van consumenten over ngo’s tot werkzoekenden die zich bij je bedrijf aandienen, worden daar almaar gevoeliger voor. Stop dus met zaken te verbloemen of weg te laten in je rapport; dat komt op termijn je reputatie niet ten goede.

Goed voorbeeld

Het duurzaamheidsverslag van Oxfam Fair Trade van 2021 biedt een transparante kijk op alle indicatoren die de organisatie opvolgt, bijvoorbeeld de kwaliteitsscore die ze berekent als maatstaf voor de werking van haar kwaliteitssysteem. Ze rapporteert daarbij eerlijk over mindere resultaten en licht die ook toe.

3. Inclusief de hele waardeketen

Een goed duurzaamheidsrapport heeft niet alleen betrekking op de voetafdruk van je organisatie, maar neemt ook die van je waardeketen in beschouwing: je leveranciers en onderaannemers tot en met je klanten en de gebruikers van je producten.

Transparantie in de waardeketen betrekt ook kmo’s in de Europese rappotering. Want zelfs als je als niet-beursgenoteerde kmo niet wettelijk verplicht bent om een duurzaamheidsrapport op te stellen, dan nog zullen jouw klanten die wel aan die verplichting moeten voldoen, bij je komen aankloppen om zicht te krijgen op je impact en data op te vragen.

Goed voorbeeld

Ook hier halen we graag het duurzaamheidsverslag van Oxfam Fair Trade aan. De organisatie rapporteert namelijk uitgebreid over de impact die ze heeft via haar handelspartners, medewerkers en klanten.

Wil je van jouw duurzaamheidsverslag ook een trendsetter maken? Contacteer ons via mail@pantarein.be of vraag naar een van onze consultants op 016 60 11 17.