Brussels Airport Company

Eerste duurzaamheids­rapport voor nationale luchthaven

De duurzaamheidsstrategie en het duurzaamheidsrapport van Brussels Airport Company moeten de luchthaven voorbereiden op een duurzamere toekomst.

Onze klant

Brussels Airport Company

Onze uitdaging

De nieuwe duurzaamheidsstrategie van de klant uitdragen naar zowel interne als externe stakeholders

Onze oplossing

Een helder, toegankelijk en GRI-conform duurzaamheidsrapport dat stakeholders inkijk geeft in de impacts, ambities en roadmap van de luchthaven

Herstart na de pandemie

Brussels Airport Company wendde de coronapandemie aan om te reflecteren over haar toekomst: één waarin duurzaamheid centraal staat. De luchtvaartsector kan immers een grote rol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming, zo ook de uitbater van de luchthaven van Zaventem als toonaangevende speler in die Europese sector.

Een nieuwe strategie met de naam Shift 2027 maakt de groene transitie die de luchthaven wil maken concreet. Die legt onder meer de vijf duurzame prioriteiten van Brussels Airport Company vast voor de komende vijf jaar. Aan verschillende prioriteiten zijn kwantitatieve targets en mijlpalen gekoppeld, die worden opgevolgd via KPI’s. Met het Duurzaamheidsrapport 2021 maakt Brussels Airport Company een vertaalslag van Shift 2027 met een dubbel doel: een eerste nulmeting publiek maken en de duurzaamheidsstrategie doen leven bij alle stakeholders.

Data en storytelling

Pantarein stond in voor de volledige realisatie van het rapport: interviews, datavergadering en -visualisatie, redactie, opmaak, vertaling naar Frans en Engels, en afwerking.

Via een workshop met de rapporteringsverantwoordelijken bepaalden we het ambitieniveau en het rapporteringsformat, en werkten we het concept voor het rapport uit.

Aan de hand van interviews met experts en managers van het luchthavenbedrijf werkten we ons verder in in de strategie en verzamelden we de relevante data en informatie over het jaar 2021. De vijf doelstellingen en hun targets vormen het raamwerk voor het rapport. De komende jaren willen we Brussels Airport Company helpen om bijkomende monitoring op te zetten en de data verder aan te vullen.

Naast de datalaag hechten we bij het opstellen van het rapport ook veel belang aan de storytelling. Getuigenissen van medewerkers en externe partners, praktijkcases en infografieken zorgen ervoor dat de publicatie leeft en de stakeholders zich erin herkennen. Het rapport zal de basis vormen voor een consistente communicatie over duurzaamheid de komende maanden.

Met zijn duurzaamheidsrapport toont Brussels Airport Company dat het zich bewust is van zijn impact op het klimaat en andere milieudomeinen. De luchtvaartsector in zijn geheel moet vergroenen om nog een toekomst te hebben. Spelers als Brussels Airport Company kunnen een sleutelrol spelen in die broodnodige transitie


Liesbeth Voets, head of sustainability bij Pantarein

GRI-conform

Het resultaat? Een duurzaamheidsrapport opgesteld met verwijzing naar de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), de meest toegepaste internationale standaard voor duurzaamheidsrapportering. Het rapport werd gepubliceerd in de vorm van een interactieve pdf en kreeg een mooie plaats op de vernieuwde duurzaamheidspagina op de website van de luchthaven.

Het eerste duurzaamheidsverslag van Brussels Airport Company wordt vandaag ingezet om partners overal ter wereld te informeren en te inspireren. Het moet het brede publiek tonen dat het luchthavenbedrijf zich bewust is van haar impact, concrete stappen zet om te verduurzamen en mee aan de kar trekt om de luchtvaart in het algemeen te vergroenen.

Vanuit Pantarein begeleiden we de luchthaven ook de komende jaren graag om na deze eerste stap verder progressie te maken in het reduceren van CO2-emissies en andere impacts van de luchtvaart op mens en planeet.

Het verslag kan je hier inkijken.