CSR-roadmap en duurzaam­heids­rapport voor internationale mobiliteits­speler

Voor een internationale mobiliteitsspeler binnen een groot Europees autoconcern zijn we in 2020 een overkoepelend CSR-traject gestart.

Onze klant

Een internationaal mobiliteitsbedrijf

Onze uitdaging

Een corporate CSR-roadmap vanaf nul opbouwen en het eerste duurzaamheidsrapport opstellen

Onze oplossing

Strategisch advies, workshops, conceptualisering, strategische copywriting en vormgeving

CSR-strategie: roadmap en narratief

Dit internationale bedrijf gespecialiseerd in leasing en wagenparkbeheer had nog geen overkoepelende CSR-strategie (corporate social responsibility). Ons team Studiedienst hielp de CSR-manager de strategische ambities en engagementen af te bakenen en scherp te stellen. Vanwege de internationale schaal (de organisatie is actief in 20 landen) was het een stevige oefening om tot een ambitieuze en gedeelde visie op duurzaamheid te komen die het fundament vormt van de verdere CSR-aanpak in de verschillende landen waar het bedrijf actief is. Het resultaat is een authentieke strategie gestoeld op vijf impactdomeinen:

  • climate action, met elektrificatie als belangrijk speerpunt
  • road safety
  • community engagement
  • vital people
  • diversity, equity and inclusion

Voor elk van die domeinen definieerden we samen met het interne projectteam heldere ambities tegen 2025. Zo werkten we samen een roadmap uit, die duidelijke targets en KPI’s vastlegt. De doelstellingen zijn meetbaar en SMART gedefinieerd.

Die SMART-doelstellingen zetten we tot slot om in versterkende communicatie. Een uitgeschreven verhaallijn, frameworks en verhelderende infographics maken van de CSR-strategie een praktisch document.

Eerste duurzaamheidsverslag

Zodra de CSR-strategie op punt stond, zetten we onze tanden in het eerste duurzaamheidsverslag. De klant kon op ons rekenen voor milieutechnische consultancy, strategische copywriting en vormgeving. Wij zaten ook aan het stuur voor de inhoud en opmaak van de infographics, die ook als standalone kunnen worden ingezet in andere communicaties.