EU-taxonomie: nieuwe set criteria voor de taxo4

Bedrijven die onder de Europese rapporteringsverplichting (NFRD of CSRD) vallen, moeten bekendmaken hoeveel van hun omzet, kapitaaluitgaven (CapEx) en operationele uitgaven (OpEx) gerelateerd zijn aan duurzame activiteiten. Die berekeningen maak je aan de hand van de EU-taxonomie. Sinds deze zomer is er een nieuwe set criteria goedgekeurd voor vier milieudoelstellingen, de zogenaamde tax04. Lees hier de laatste stand van zaken!

June 7, 2024
EU taxonomy

Opfrissing: de reeds gekende milieudoelstellingen

Het achterliggende doel van de EU-taxonomie is bedrijven aan te moedigen om duurzame projecten aan te gaan of om huidige projecten duurzamer te maken. Daartoe beschrijft de EU-taxonomie hoe je berekent welk percentage van je activiteiten nu exact duurzaam is. Een economische activiteit kan maar worden opgenomen in de EU-taxonomie als het bijdraagt aan minstens één van de zes milieudoelstellingen.

Twee doelstellingen waren al sinds 2021 beschreven door de Europese Commissie in de Climate Delegated Act. Daarin worden de activiteiten en de technische screeningcriteria beschreven om taxonomie-aligned te zijn voor de doelstellingen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Deze Delegated Act omvat activiteiten in dertien sectoren:

 1. Bosbouw
 2. Activiteiten op het gebied van milieubescherming en -herstel
 3. Manufacturing
 4. Energie
 5. Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering
 6. Vervoer
 7. Bouw- en vastgoed
 8. Informatie en communicatie
 9. Vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten
 10. Financiële en verzekeringsactiviteiten
 11. Educatie
 12. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 13. Kunst, amusement en recreatie

De basis van de EU-taxonomie beschreven we al in een eerder artikel. Daar vind je ook een handig stappenplan terug om je activiteiten te toetsen aan het classificatiesysteem!

Nieuw: de vereisten voor de Taxo4

Deze zomer heeft de Europese Commissie dan een nieuwe set criteria goedgekeurd voor activiteiten die een bijdrage leveren aan die vier andere doelstellingen, de zogenaamde Taxo4. Het gaat om de thema’s biodiversiteit en ecosystemen, circulaire economie, verontreiniging en water.

De economische activiteiten van de Taxo4 gaan over 35 activiteiten in acht sectoren. De eerste vijf sectoren kwamen ook al voor in de Delegated Act gerelateerd aan klimaatmitigatie en -adaptatie, de laatste drie sectoren zijn nieuw:

 1. Activiteiten op het gebied van milieubescherming en -herstel
 2. Manufacturing
 3. Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering
 4. Bouw- en vastgoed
 5. Informatie en communicatie
 6. Beheer van rampenrisico's
 7. Diensten
 8. Accommodatie activiteiten

Hoe ga je hier als organisatie mee aan de slag? We nemen als voorbeeld een bedrijf dat actief is in de dienstensector. Stel dat je tweedehandsgoederen verkoopt, dan valt die activiteit onder de doelstelling ‘circulaire economie’. Richt je met die activiteit bovendien geen schade aan een van de overige vijf milieudoelstellingen aan (het ‘do no significant harm’-principe), dan is die activiteit als duurzaam te bestempelen onder de EU-taxonomie.

Uitbreiding van de reeds bekende klimaatdoelstellingen

Daarnaast heeft de Commissie de technische criteria voor de twee klimaatdoelstellingen verfijnd. Er werden ook twaalf nieuwe activiteiten toegevoegd, gerelateerd aan de zes sectoren hieronder opgelijst. Enkele nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld passagiers en vrachtvervoer in de lucht (sector transport) en nooddiensten (sector rampenrisicobeheer).

 • Vervoer
 • Manufacturing
 • Rampenrisicobeheer (disaster risk management)
 • Watervoorziening, riolering, afvalbeheer en sanering
 • Informatie en communicatie
 • Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten

What’s next?

De Delegated Acts van de Commissie zijn intussen goedgekeurd door het Europees Parlement. Nu is de Europese Raad aan zet: die heeft vier tot zes maanden om de teksten te onderzoeken en eventueel bezwaar te maken. Ervan uitgaande dit niet gebeurt, zal de Delegated Act ingaan vanaf januari 2024.

De EU-taxonomie wordt vervolgens stapsgewijs ingevoerd volgens de volgende tijdlijn:

 • Boekjaar 2023:

Beursgenoteerde bedrijven en bedrijven van openbaar belang die onder de NFRD vallen, dienen vanaf dit boekjaar hun alignment te rapporteren voor klimaat, en eligibility voor de andere vier doelstellingen. Info over alignment en eligibility vind je in ons artikel.

 • Boekjaar 2024:

Vanaf 2024 moeten ook niet-financiële bedrijven die onder de NFRD vallen, volledige alignment rapporteren. Financiële bedrijven mogen voor boekjaar 2024 nog eligibility rapporteren voor de Taxo4, hun alignment voor de klimaatdoelstellingen moet wel al volledig zijn.

 • Boekjaar 2025:

Grote bedrijven die onder de CSRD vallen, moeten vanaf boekjaar 2025 alle KPI’s rapporteren.

 • Boekjaar 2026:

Beursgenoteerde kmo’s krijgen nog een jaar uitstel: zij moeten vanaf boekjaar 2026 rapporteren.

Tot slot: de EU-taxonomie blijft een levend document, en de criteria zullen dus regelmatig verfijnd worden. Pantarein volgt ontwikkelingen op de voet op.

De berekening van je EU-taxonomie-activiteiten is een stevige oefening. Laat je begeleiden door Pantarein en neem contact op via mail@pantarein.be.